ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – LADY’S FITNESS CLUB

Διεύθυνση: Δημοκρίτου 56 69100, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 31030

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.ladys-fitness.gr

Έκπτωση: 15% επί της βασικής τιμής του εκάστοτε ισχύοντος πακέτου

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ