ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διεύθυνση: ΑΓ. ΑΣΩΜAΤΩΝ 22 & ΔΙΠYΛΟΥ 12 10553 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 2103251311

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.benaki.gr

Έκπτωση: Μειωμένη είσοδο στις μόνιμες και στις περιοδικές εκθέσεις

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ