ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση: Πτελεός Αλμυρός, 37008 Μαγνησία

Τηλέφωνο: 24220 41927

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/pages/Συνεργείο-Αυτοκινήτων-Κεχαγιάς-Δημήτριος/557318267722428

Έκπτωση: 15 % στα ανταλλακτικά και 10% στην παροχή υπηρεσίας

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ