ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ – ΣΦΟΡΤΣΑΣ

Διεύθυνση: 31ης Αυγούστου 23 Λάρισα 41221

Τηλέφωνο: 2410 252557

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα:

Έκπτωση: 10% έκπτωση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης για την απόκτηση αρχικού διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας: Α, Α1, Α2, ΑΜ ή C, D, E, επί των αναγραφόμενων τιμών των υπηρεσιών αυτών.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ