ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – GeoSynergy

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 380 12136 Περιστέρι

Τηλέφωνο: 210 5713950

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.geosynergy.gr

Έκπτωση: 30% στην προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ- Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας- Νέων Αγροτών. Οικονομοτεχνικές μελέτες- Business plan - Marketing plan

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ