Έναρξή Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την ΑΝΕΚ LINES! | europeanyouthcard

Έναρξή Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την ΑΝΕΚ LINES!

Έκπτωση: 20% σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς για τις δρομολογιακές γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ανκόνα, Ανκόνα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Πάτρα, Βενετία -Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Πάτρα, Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Βενετία καθώς και Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Μπάρι, Μπάρι – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Πάτρα.

Η έκπτωση αφορά τα εισιτήρια επιβατών για τις ως άνω δρομολογιακές γραμμές ανεξαρτήτως θέσης και αναλόγως διαθεσιμότητας.

Η έκπτωση δεν ισχύει αθροιστικά με τις εκπτώσεις / προσφορές του καταλόγου της Εταιρείας.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ