ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η νέα Διεύθυνση του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Θεσσαλονίκη είναι: Λιμάνι Θεσσαλονίκης Α’ προβλήτα Κτίριο Γραφείων Δημόσιας Αρχής Λιμένων 54012 Θεσσαλονίκη Τηλ. επικοινωνίας 2310 257130. | europeanyouthcard

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η νέα Διεύθυνση του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Θεσσαλονίκη είναι: Λιμάνι Θεσσαλονίκης Α’ προβλήτα Κτίριο Γραφείων Δημόσιας Αρχής Λιμένων 54012 Θεσσαλονίκη Τηλ. επικοινωνίας 2310 257130.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ