Ανακοίνωση | europeanyouthcard

Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι το γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα θα είναι κλειστό από 15/8/2018 έως και 17/8/2018.

Καλό καλοκαίρι!

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ