Αποτελέσματα Διαγωνισμού στο Facebook για ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την TÜV AUSTRIA Academy! | europeanyouthcard

Αποτελέσματα Διαγωνισμού στο Facebook για ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την TÜV AUSTRIA Academy!

Ο Νικητής του διαγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων που κερδίζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2018» προσφορά της TUV AUSTRIA Academy είναι:

  • ο Ιoannis Boutas !!!

O νικητής του διαγωνισμού θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το δώρο της μέχρι τις 24/02/2021 και ώρα 12:00 αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο europeanyouthcard@inedivim.gr στο οποίο θα αναγράφει τον κωδικό της κάρτας του και τα προσωπικά του στοιχεία.

Οι επιλαχόντες του διαγωνισμού είναι οι:

  1. Alexandros Papakostas
  2. Ηρώ Γ.
  3. Αθηνά Τζυρκαλλή
  4. Σίμος Σιδηρόπουλος
  5. 5.Σταυρούλα Τζιούρτζια.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν βρει τον νικητή εντός του οριζόμενου διαστήματος ή λάβει αρνητική απάντηση, θα περάσει στον επόμενο επιλαχόντα με βάση τη σειρά κλήρωσης, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται το δώρο μέχρι τις 25/02/2021 και ώρα 12:00 (αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο europeanyouthcard@inedivim.gr στο οποίο θα αναγράφει τον ενεργό κωδικό της κάρτας του και τα προσωπικά του στοιχεία).

Δείτε πάλι πληροφορίες και τους όρους του Διαγωνισμού!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ