Ενεργοποίηση προσφοράς Vodafone | europeanyouthcard

Ενεργοποίηση προσφοράς Vodafone

Σας ενημερώνουμε ότι η προσφορά της Vodafone που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ενεργοποιείται ανά 20 μέρες περίπου κάθε μήνα.

Παράδειγμα: Εάν ο δικαιούχος παραλάβει την κάρτα 5 του μηνός, ενεργοποιείται η προσφορά στις 25 του ίδιου μήνα.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ