Ενημέρωση για παραλαβή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από το γραφείο της Αθήνας

Στο πλαίσιο των πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά στα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η πρόσβαση σε πολίτες που προσέρχονται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την παραλαβή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη αρνητικού rapid test η test PCR, το οποίο θα ελέγχεται κατά την είσοδο στο Ίδρυμα.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ