Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2021 | europeanyouthcard

Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2021

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για όλους τους πολίτες , κάθε ηλικίας και ιδιότητας σε ολόκληρη την επικράτεια μέσα από 3 βασικούς πυλώνες δράσης:

  • Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
  • Υποστήριξη Νέας Γενιάς
  • Φοιτητική και Μαθηματική Μέριμνα

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω στο Επίσημο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ