Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Κωνσταντίνος Κυριλής 
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Έργων
Προγραμμάτων Νεολαίας
Τ: 213 131 4421
E: kyrilis.k@inedivim.gr
Ευαγγελία Λιάπη 
Υπεύθυνη Οικονομικών
Τ: 213 131 4414
E: liapi.e@inedivim.gr
Χρήστος Φώτης Τρίκκας 
Υπεύθυνος Μηχανογραφικής
∆ιαχείρισης/Υποστήριξης
Τ: 213 131 4440
E: trikkas.ch@inedivim.gr
Ισμήνη Ιωάννα Παπαγιαννοπούλου
Υπεύθυνη Συντονισμού και Δικτύωσης
Τ: 213 131 4459
E: papagiannopoulou.i@inedivim.gr
Ροζίνα Μπερτόλη 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Συνεργασιών
Τ: 213 131 4411
E: mpertoli.t@inedivim.gr
Κατερίνα Σαμαρά 
Υπεύθυνη  Συνεργασιών και Διοικητικής Υποστήριξης
Τ: 213 131 4412
E: samara.k@inedivim.gr
Βασιλική Μαυρωνά
Υπεύθυνη  Συνεργασιών
Τ: 213 131 4433
E: mauvrona.v@inedivim.gr

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ