Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ρούλα Τσιάτσου
Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Έργων
Προγραμμάτων Νεολαίας
Τ: 213 131 4421
E: tsiatsou.r@inedivim.gr
Ευαγγελία Λιάπη
Τ: 213 131 4414
E: liapi.e@inedivim.gr
Χρήστος Φώτης Τρίκκας 
Υπεύθυνος ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής
∆ιαχείρισης/Υποστήριξης
Τ: 213 131 4411
E: trikkas.ch@inedivim.gr
Νίκος Μαντζουράνης 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Συνεργασιών
Τ: 213 131 4433
E: mantzouranis.n@inedivim.gr

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ