Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Κωνσταντίνος Κυριλής 
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Έργων
Προγραμμάτων Νεολαίας
Τ: 213 131 4421
E: kyrilis.k@inedivim.gr
Ευαγγελία Λιάπη 
Υπεύθυνη Οικονομικών
Τ: 213 131 4414
E: liapi.e@inedivim.gr
Χρήστος Φώτης Τρίκκας 
Υπεύθυνος ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής
∆ιαχείρισης/Υποστήριξης
Τ: 213 131 4440
E: trikkas.ch@inedivim.gr
Μαρία Ελβίνα Νίπη 
Υπεύθυνη Έργου / Project Manager
Τ: 213 131 4459
E: nipi.m@inedivim.gr
Ισμήνη Ιωάννα Παπαγιαννοπούλου 
Υπεύθυνη Συνεργασιών
Τ: 213 131 4433
E: papagiannopoulou.i@inedivim.gr
Κωνσταντίνα Μαρκοπούλου 
Υπεύθυνη Συνεργασιών
Τ: 213 131 4412
E: markopoulou.k@inedivim.gr
Τριανταφυλλιά Μπερτόλη 
Επικοινωνιακή και Διοικητική Υποστήριξη
Τ: 213 131 4411
E: mpertoli.t@inedivim.gr

Post comment

You must be logged in to post a comment.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ