Ευχαριστούμε το Δήμο Χαϊδαρίου για την έμπρακτη στήριξη του στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και την προσφορά όλων των επαγγελματιών της περιοχής προς τους νέους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων!

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις της πόλης μας, για τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)και τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Eυρωπαϊκή Κάρτα Νέων”.

Σχετικός Σύνδεσμος

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ