Κοντά στους νέους η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | europeanyouthcard

Κοντά στους νέους η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εισηγήθηκε τη συνεργασία μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

«Η Περιφέρεια έχει ανάγκη από πηγές πληροφόρησης για τις πολιτικές που αφορούν στους νέους ανθρώπους όπως στην χώρα μας και στο εξωτερικό, υποστήριξη εθελοντισμού, διευκολύνσεις στην καθημερινότητα κλπ.

Προτείνουμε την συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσα στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, θα περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες τόσο στην Περιφέρεια μας, όσο και με συμμετοχή της Περιφέρειας σε πανελλαδικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

Επίσης μέσω του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα έχει η Περιφέρεια πρόσβαση, αλλά και συνεργασία, με τα Δίκτυα πληροφόρησης για νέους όσον αφορά την κινητικότητα στις σπουδές, στην εργασία, στον εθελοντισμό σε 34 χώρες κλπ, όπως το Erasmus +, το Eurodesk, την Ευρωπαϊκή κάρτα Νέων».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: www.kefalonianews.gr

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ