Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 16/08/2019 | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 16/08/2019

Σας πληροφορούμε ότι το γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 16-08-2019 θα είναι κλειστό για το κοινό.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ