Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 31/01/2020 | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 31/01/2020

Σας ενημερώνουμε πως το γραφείο της Αθήνας θα παραμείνει ανοικτό την Παρασκευή 31/01/2020 για το κοινό από τις 9:00 έως τις 12:30.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ