Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Δευτέρα 03/08/2020 και την Τρίτη 04/08/2020 | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Δευτέρα 03/08/2020 και την Τρίτη 04/08/2020

Σας ενημερώνουμε πως το γραφείο της Αθήνας θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα 03/08/2020 και την Τρίτη 04/08/2020.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ