Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 27/01/2023. | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 27/01/2023.

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου το γραφείο της Αθήνας θα παραμείνει κλειστό για το κοινό.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ