Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Πέμπτη 28/2/2019 | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Πέμπτη 28/2/2019

Σας πληροφορούμε ότι το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα θα λειτουργήσει για το κοινό την Πέμπτη 28/2/2019 από τις 09.00 -12.30.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ