Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 05/07/2019 και τη Δευτέρα 08/07/2019 | europeanyouthcard

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα την Παρασκευή 05/07/2019 και τη Δευτέρα 08/07/2019

Σας πληροφορούμε ότι το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Αθήνα θα λειτουργήσει για το κοινό την Παρασκευή 05/07/2019 από τις 09:00 – 13:00 και τη Δευτέρα 08/07/2019 από τις 10:00 – 14:00, λόγω Εθνικών Εκλογών.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ