Με μόνο 2€ μπορούν να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων άτομα 13-30 ετών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω! | europeanyouthcard

Με μόνο 2€ μπορούν να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων άτομα 13-30 ετών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω!

Στην προνομιακή τιμή των 2€ θα μπορούν να αποκτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων άτομα από 13 έως 30 ετών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος, συμπληρώνοντας τον κωδικό EYC5216 στο πεδίο Κωδικός Κουπονιού.

Η πιστοποίηση των δικαιούχων θα γίνεται με την προσκόμιση φωτοαντίγραφου Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας, από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, ή Γνωμάτευσης Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση europeanyouthcard@inedivim.gr είτε με fax στο 213 131 4410.

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων οι κάτοχοι απολαμβάνουν σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 35 ακόμα χώρες της Ευρώπης! Οι συνεργάτες του προγράμματος καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά: Μεταφορές, Εκπαίδευση, Υγεία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Τηλεπικοινωνίες, Καταστήματα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση europeanyouthcard@inedivim.gr και τα τηλέφωνα 213 131 4411 – 14.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ