Νέα Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση κοινού από το γραφείο της Αθήνας | europeanyouthcard

Νέα Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση κοινού από το γραφείο της Αθήνας

Σας ενημερώνουμε πως εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ