Έναρξή Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την SUPERFAST FERRIES!

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ξεκινά συνεργασία με την  SUPERFAST FERRIES!

Έκπτωση: 20% σε όλες τις υπηρεσίες   μεταφοράς για τις δρομολογιακές γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ανκόνα, Ανκόνα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Πάτρα, Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Μπάρι, Μπάρι-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Πάτρα καθώς και Βενετία-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Πάτρα, Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Βενετία.

Η έκπτωση αφορά τα εισιτήρια επιβατών για τις ως άνω δρομολογιακές γραμμές ανεξαρτήτως θέσης και αναλόγως διαθεσιμότητας.

Η έκπτωση δεν ισχύει αθροιστικά με τις εκπτώσεις / προσφορές του καταλόγου της εταιρίας.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ