Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EYCA αναζητάει συνεργάτη! | europeanyouthcard

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EYCA αναζητάει συνεργάτη!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EYCA αναζητάει συνεργάτη για τον συντονισμό του προγράμματος «Mobility On the Mind»!

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Call for Project Coordinator Mobility in the Mind

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/01/2015

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ