Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.4495/243/23.12.2016 Aπόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

 

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2017 εως και 14/02/2017 (ώρα 14:00)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ