Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την Vodafone CU! | europeanyouthcard

Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με την Vodafone CU!

Mε ανανέωση χρόνου ομιλίας από 10€ και άνω οι συνδρομητές λαμβάνουν έξτρα 10€ Bonus για να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν για ένα μήνα. Τα 10€ bonus αποδίδονται σε μία ανανέωση ανά 30 ημέρες.
Οι κωδικοί των καρτών στέλνονται μαζικά από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων κάθε τέλος βδομάδας. Αφορά μόνο αριθμούς καρτοκινητών και η προσφορά ισχύει για ένα χρόνο για κάθε κωδικό κάρτας.
Επομένως η προσφορά ενεργοποιείται μέσα επόμενης βδομάδα από την ημερομηνία αποστολής των κωδικών.
Για ενεργοποίηση της προσφοράς, οι συνδρομητές θα πρέπει να αποστείλουν τον κωδικό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (μαζί με τις παύλες)  με δωρεάν γραπτό μήνυμα στο 1280.
Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο δικαιούχος λαμβάνει νέο μήνυμα που αναφέρει: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ! 
Σε διαφορετική περίπτωση λαμβάνει νέο μήνυμα που αναφέρει: ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν βάλει οι κάτοχοι κάρτα τις τελευταίες 30 ημέρες.
Εάν υπάρχει πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση της προσφοράς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:
Γραφείο Αθήνας: 213 131 4411, 4414, 4433, 4440
email: europeanyouthcard@inedivim.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα.  

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ