Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στηρίζει τους εθελοντές εκπαιδευτικούς στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων! | europeanyouthcard

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στηρίζει τους εθελοντές εκπαιδευτικούς στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων!

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά των εθελοντών εκπαιδευτικών που απασχολούνται αφιλοκερδώς στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης τους προσέφερε δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, επιδιώκοντας να αναδείξει την αξία του εθελοντισμού και να συμβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτονόμηση.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, και βασίζεται εξολοκλήρου στην αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς εκπαιδευτικών. Με στόχο την προσφορά ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους, παρέχει πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών που κατοικούν στον Δήμο της Αθήνας, καθώς και σε άπορους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στηρίζει τους νέους της χώρας, καθώς εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε ποικίλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές δραστηριότητες. Δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ελπίζουμε η συμβολική αυτή κίνηση να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητά των εθελοντών εκπαιδευτικών.

athens

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ