Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αρωγός στο έργο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας! | europeanyouthcard

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αρωγός στο έργο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας!

Στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης δωρεάς που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προσέφερε για το 2016 την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στις νέες που φιλοξενεί το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.

 Το Ίδρυμα φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών, προερχόμενα από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, προσφέροντας, εκτός από στέγη, φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στηρίζει τους νέους της χώρας, καθώς εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε ποικίλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές δραστηριότητες. Δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ελπίζουμε η συμβολική αυτή κίνηση να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητά των κοριτσιών.

 

 

 

eyc_horizontal.jpg


xatxikiriakio

 

 

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ