Χρονικό Διάστημα Αποστολής Κάρτας

Σας γνωστοποιούμε ότι η ταχυδρομική αποστολή της κάρτας πραγματοποιείται εντός 10-15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής αυθημερόν των πληρωμένων καρτών από τα γραφεία μας στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, απαραίτητα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του παραστατικού πληρωμής.

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ