26η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών | europeanyouthcard

26η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Γενικός στόχος της είναι η ενθάρρυνση και η διατήρηση της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης.
Δεν ξεχνάμε την νοηματική γλώσσα η οποία συνιστά μια πλήρη γλώσσα και διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά και γλωσσικά επίπεδα με τις αντίστοιχες προφορικές γλώσσες.
Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά τον @giorgosstathis για την συμβολή του και την στήριξη του, στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

Σχετικό Video

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ