Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης και την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, 9 Μάϊου Ωδείο Αθηνών | europeanyouthcard

Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης και την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, 9 Μάϊου Ωδείο Αθηνών© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ