Ετήσια εκδήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 15.02.2019© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ