Ετήσιο Σεμινάριο «MAXIMIZING IMPACT», Βρυξέλλες, 6-7.2.2019 | europeanyouthcard

Ετήσιο Σεμινάριο «MAXIMIZING IMPACT», Βρυξέλλες, 6-7.2.2019© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ