Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 8 Μαΐου 2022 στο Ζάππειο! | europeanyouthcard

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας, 8 Μαΐου 2022 στο Ζάππειο!© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ