Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στον εορτασμό για τα 35α χρόνια του Erasmus+ στο Ζάππειο! | europeanyouthcard

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στον εορτασμό για τα 35α χρόνια του Erasmus+ στο Ζάππειο!© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ