Συνεργασία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΥΠΑ για τη δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε πάνω από 115.000 Ανέργους δικαιούχους! | europeanyouthcard

Συνεργασία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΥΠΑ για τη δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε πάνω από 115.000 Ανέργους δικαιούχους!© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ