ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ

Διεύθυνση: MAIZONOS 121 PATRAS

Τηλέφωνο: 2610622633

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.carierrapatras.gr

Έκπτωση: 20% επί της αρχικής αξίας των ετήσιων προγραμμάτων

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ