ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – GENELABS

Διεύθυνση: PASTER 15 ATHENS 11521

Τηλέφωνο: 2106444230

Πόλη:

Κατηγορία: , ,

Ιστοσελίδα: www.genelabs.gr

Έκπτωση: Προνομιακές τιμές για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων:

1. Γενικό check up: Τιμή 28€ από αρχική τιμή 85€

Περιλαμβάνει:
Γενική εξέταση Aίματος, Τ.Κ.Ε. (ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών), σάκχαρο, ουρικό οξύ
Βασικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας: ουρία, κρεατινίνη
Βασικό λιπιδαιμικό προφίλ: τριγλυκερίδια, χοληστερίνη, HDL, LDL, αθηρωματικός δείκτης
Βασικό ηπατικό έλεγχο: AST (SGOT), ALT (SGPT), γ-GT
Έλεγχο αντισωμάτων HIV I & II

2. Τεστ Παπανικολάου/καλλιέργεια κολπικού: Τιμή 22€ από αρχική τιμή 70€

3. Αιματολογικός έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: Τιμή 20€ από αρχική τιμή 50€

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ