ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση: PLATONOS 1 CHALANDRI 15234

Άλλες Διευθύνσεις/Τηλέφωνα: PLATONOS 1 CHALANDRI 15234 (2106826282)

Τηλέφωνο: 2106826282

Πόλη:

Κατηγορία:

Ιστοσελίδα: WWW.MIKROBIOLOGIKO.EU

Έκπτωση: 10%

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ