ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 214, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2313086842

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: WWW.DROSOSTALIDA.GR

Έκπτωση: 25% στις ατομικές συνεδρίες.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ