ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ” ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Διεύθυνση: Σταδίου 5 Αθήνα, Αττική

Τηλέφωνο: 2103689354

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: elearn.elke.uoa.gr

Έκπτωση: 30% στα προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ