ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Διεύθυνση: Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310215629

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.usbngo.gr

Έκπτωση: 10% σε τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο φορέας, επί των αναγραφόμενων τιμών των υπηρεσιών αυτών.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ