ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | europeanyouthcard

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διεύθυνση: Γερακάρη 25, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο

Τηλέφωνο: 2831036121

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.eeli.edu.gr/portfolio/electronic-book

Έκπτωση: 15% επί της τιμής των διδάκτρων.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ