ΚΕΔΙΒΙΜ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου | europeanyouthcard

ΚΕΔΙΒΙΜ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διεύθυνση: Α.Π.Θ. Κτίριο Διοίκησης, Εγνατίας 131, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310996782

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.diaviou.auth.gr

Έκπτωση: 30% σε προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και για τα οποία το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται άνω των 200 ευρώ, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με την εκπτωτική πολιτική που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ ή σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ για εξαίρεση συγκεκριμένων προγραμμάτων από τη προβλεπόμενη εκπτωτική πολιτική.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ