ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Γιαννιτσών και Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

Τηλέφωνο: 2421006366

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.learning.uth.gr

Έκπτωση: 15% στα προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα όλων των εν γένει προγραμμάτων σπουδών Διά Βίου Μάθησης.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ