ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | europeanyouthcard

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΡΙΟΥ, ΤΚ 26504, ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2610996639

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: www.kedivim.upatras.gr

Έκπτωση: 15% ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ