ΚΕΝΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Διεύθυνση: Ηρακλειδών 16, 11851, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103461981

Πόλη:

Κατηγορία:

Ιστοσελίδα: www.herakleidon.org

Έκπτωση: 10% στο ΣΕ σε ισχύ κάθε φορά μειωμένο εισιτήριο και στο πωλητήριο.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ