ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ

Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 214, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2313086842

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: WWW.DROSOSTALIDA.GR

Έκπτωση: ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ