ΚΕ.Σ.Υ. | europeanyouthcard

ΚΕ.Σ.Υ.

Διεύθυνση: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΑΝΙΔΗ 2, 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 6947915229

Πόλη:

Κατηγορία: ,

Ιστοσελίδα: WWW.KESY.GR

Έκπτωση: 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΛΑΞΗΣ.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ